Ónody Éva

Könyveim

Kedvesebb könyveimről

 

 

Onody Eva_ökmindatizenketten_boritoŐk, mind a tizenketten

Belémivódott egy életre a világraszóló 1956-os magyar forradalom, meghatározta mindenkori magatartásomat, a lehangoló magyar valósággal szemben is. Mondhatni, vigasztalóan hatott rám az emlék: Hogy mire nem volt képes ez a nép!! Kicsit a hétköznapjaimat igazgatta a tudatalattiból, ahová befészkelte magát. S nemcsak azért, mert az „ellenforradalmár” bélyeggel engem is elláttak; nem engedtek egyetemre, és kirúgtak az óraadó-tanítói állásomból. A fővárostól több száz kilométerre, a Viharsarok kis falujában, megrendülten éltem át a rádióból sugárzott, végtelenül izgalmas és százszor megkönnyezett eseményeket.

Az a pár év – 1987-1990 –, amikor személyesen megismerhettem őket, a lassan hazalátogató forradalmárokat – akik a kötél általi halál elől mene-kültek el az országból, vagy a börtönből szabadultak –, szívszorítóan szép korszak lett az életemben: szemtől-szembe találkozhattam velük, a számomra még szinte puskaporszagú harcosokkal és rajongással, megilletődötten néztem föl rájuk. Valahogyan úgy, mint az ókori görögök tekinthettek isteneik szoborba öntött alakjaira. Magam is csodálkoztam néha, hogy az évtizedek sem törölték ki felnőtt valómból az érettségiző kislányt, aki ’56-ban voltam.

S igen; éppen ők mind a tizenketten előugrottak most a teljes életművemből, akiket valaha megírtam és leveleztem is velük; vagy meg nem írtam ugyan őket, de gyakran gondoltam rájuk. Tizenketten „gyűltek egybe”, mint a bibliai tizenkettő, akiket már több mint kétezer éve számon tartunk, Júdással együtt. Hisz ma is elég sok az áruló, miért éppen a forradalmárok között ne lenne egy, akinek ugyanúgy nem lehet megbocsátani, mint ahogyan több ezer évvel korábbinak sem lehetett.

De az igazak emlékét mindvégig tisztelettel őrizzük. Mert ki parancsolhatta volna meg nekünk – akár a tiltás nehéz évtizedeiben is, hogy ne szeressük őket?                                                        Ónody Éva

Püski Kiadó – Budapest, 2017

A könyv az 1956-2016, a Magyar Szabadság Éve támogatásával valósult meg.

Visszaszögezett csillagok

Utódok az elődökről

Mottó, amivel Lázár Ervin ajándékozott meg:
„Mert nagyapa minden éjjel összeszedte a lehulló csillagokat, a létráján fölmászott az égig, és szépen visszaszögezte mindeniket.”

Az élete alkonyán járó ember kincsesbánya, és mindazt, amit összegyűjtöttek át kell adniuk, mielőtt végleg eltávoznak közülünk. Hisz majd ránk is ez a feladat vár. Különösen érdekes lehet a magyar múlt nagy alakjainak hagyatéka, ha sikerülne megtalálni a leszármazottakat, s elmondanák mindezt amit megörököltek.  Néhány név a kötetben szereplő családok közül: Aba Novák Vilmos, és az ő unokája; Gróf Apponyi Franciska, / Károlyi László gróf nagymamája /; Áprily Lajos unokái; Erkel Ferenc és Erkel Tibor;  Makovecz mester és az ő “öreganyja”, Kő Pál szobrászmester és elődei: Mathiász János a szőlőkirály és utódai, Gróf Nádasdy Ferenc, Szinyei Merse Pál, és Szinyei Merse Anna, a festő dédunokája.

Kairosz Kiadó 2011.A szerző a NKA /Nemzeti Kulturális Alap/ alkotói áűmogatásával hozta létre.

Idegen csillagok alatt

Tizenhárom emigráns

Újabb kötetem jeles emigráns személyiségeknek szentelem, akikről már korábban, az 1980-as évek elejétől, esetleg az 1970-esek végén is írtam. Az ő sorsukban kicsit tetten érhető az anyaországi, a hazai magyarság helyzete is, hiszen innen kényszerültek elmenni, más hazát keresni. (Találunk-e párhuzamot sok jó szakemberünk mai nyugatnak indulásával? Gondoljunk tán ebbe is bele.) Az itthoniak, a mi nemzedékünk, s még az előttünk és utánunk jövők is, megszenvedték a rendszert – például a kitaszítottságot, azt a helyzetet, amely szerint mi sem igen leltük annak idején honunkat a hazában. Cédrus Művészeti Alapítvány Napkút Kiadó Budapest, 2014.A kötet kiadását támogatta a NKA /Nemzeti Kulturális Aéap/.

.

Nyitva van az aranykapu

Kocsis Istvánnal beszélget Ónody Éva

Kocsis István, akinek hatalmas az életműve – novellák, esszéregények, drámák sokasága, dráma-trilógiák, történelemkönyvek, nagylélegzetű történeti és közjog-történeti munkák – az egész Kárpát-medence magyarságának íródott és hozzájuk szól -, különösen értékes személyiség. Sokat, igen sokat tud az emberről, és a magyarság történelméről. Lát is, nemcsak néz, átlát az emberi gyarlóságon, tökéletlenségen, a gonosz erők mesterkedésén….

                                                                                    Kairosz Kiadó, 2012.